Grondraketten

Pneumatisch / raketboringen

Het kenmerk van de pneumatische boortechniek is dat een buis wordt aangebracht door middel van een horizontaal “heiblok”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een “bodempersluchtraket”. De raket kan een leiding voor zich uit inde grond heien of achter zich aan trekken.

 

De raket

De raket bestaat uit een stalen cilinder in de vorm van een torpedo, waarin een pneumatisch beweegbare zuiger past. De zuiger slaat met kracht tegen een aambeeld voor in de cilinder. Door de stootkracht van de zuiger schiet de raket een stukje naar voren. Vervolgens gaat de zuiger weer naar achter en herhaalt zich het proces.

 

Tijdens het proces kan op deze manier geen besturing plaatsvinden. De kans op afwijkingen in het tracé is dus aanzienlijk. Kenmerkend voor de techniek is de verdringing van de grond door de ingebrachte buis.

 

Technieken (voor een animatie klik hier)

Er zijn twee belangrijke varianten van de pneumatische boring. Het onderscheid is gebaseerd op de plaats waar de raket zich bevindt.

 

Impact ramming

Bij impact ramming wordt de raket achter de productleiding bevestigd, zodat deze de leiding voor zich uit door de grond slaat. De leiding kan aan de voorzijde geopend of gesloten zijn. Als de voorzijde open is, wordt na het aanbrengen van de leiding de grond uit de buis verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een avegaar, met perslucht of met spoelwater. Bij een gesloten voorkant wordt de leiding volledig grondverdringend ingevoerd.

De leiding kan in zijn geheel of als gekoppelde elementen worden ingevoerd. In het laatste geval wordt na het invoeren van ieder element de raket afgekoppeld en een nieuw element tussengevoegd.

Sturen van deze techniek is – zonder extra maatregelen – niet mogelijk. In geval van te verwachten obstakels kan een klein gat worden voorgeboord, bijvoorbeeld met behulp van impact moling.

 

Impact moling

Bij impact moling wordt de raket aan de voorzijde van de productleiding bevestigd.

Het boorgat wordt door de raket volledig grondverdringend gemaakt. Als er obstakels verwacht worden, kan de impact moling techniek ook gebruikt worden om voor te boren. Een persluchthamer is het meest geschikt om voor te boren.

 

Als de productleiding uit een trekvast materiaal bestaat, kan de raket aan de  voorkant bevestigd worden en wordt de leiding achter de raket aangetrokken. Als de productleiding niet uit trekvast materiaal bestaat , wordt een staalkabel vanaf de raket door de leiding getrokken en aan de achterkant van de leiding vastgemaakt. De leiding wordt dan als het ware achter de raket aangeduwd. De boortechniek is niet bestuurbaar en in vergelijking met impact ramming gevoeliger voor afwijkingen. De methode dringt echter wel makkelijker door obstakels heen.

 

Toon meer

Vermeer pneumatische grondraketten

PRODUCT INFORMATIE