Avegaar boormachines

Gesloten frontboringen

Het kenmerk van de gesloten fronttechniek is de aanwezigheid van een boorschild met voorop een rond draaiend boorrad dat de grond ontgraaft (het “boorfront”). De rest van het boorschild ondersteunt het ontgraven boorgat (tunnel). Direct na het boorschild worden leidingsegmenten aangebracht. Meestal zijn dit boorbuizen, in uitzonderingsgevallen kunnen dit ook tunnelsegmenten / schaaldelen zijn (grotere diameters).

 

Techniek (voor een animatie klik hier)

Evenals een open front boring, start een gesloten frontboring vanuit een persput. Met een persinstallatie wordt het boorschild middels hydraulische vijzels weggedrukt. De persvijzels vinden hun reactiekracht in het dodenbed, achteraan in de persput. Na het wegdrukken van het boorschild worden de vijzels “ingetrokken”, wordt een boorbuis gekoppeld aan het boorschild en wordt de zo ontstane combinatie verder weggedrukt. Door telkens een nieuwe boorbuis in te voegen, kunnen grote lengten behaald worden.  Door het stellen van de vijzels is het mogelijk om in beperkte mate de boring te sturen.

De gesloten front boring eindigt in een ontvangstput, alwaar het boorschild wordt verwijdert, en de boorbuis gekoppeld wordt aan de daar aanwezige leiding.

  

Toepassingen

De gesloten front technieken zijn geschikt voor lange afstanden en grote diameters. Als diameter wordt doorgaans 5 m aangehouden, zijnde de maximale diameter voor de aanvoer van boorbuizen middels wegtransport. Bij grotere diameters is sprake van tunnelbouw.

De maximale lengte is circa 1500 m.

De diameter en lengte maakt de techniek zeer geschikt voor lange kruisingen onder waterwegen, incl. dijklichamen, wegen incl. belendende wegdelen of natuurgebieden. De stabiliteit maakt de techniek tevens geschikt voor spoorkruisingen.

Indien men van de ontvangstput een nieuwe persput maakt, is de lengte van de boring in principe oneindig.

 

Toon meer

McLaughlin MightyMole

PRODUCT INFORMATIE