Horizontal Drills

Horizontaal gestuurd boren, ook wel Horizontal Directional Drilling ( HDD ) genoemd, is een sleufloze graaftechniek die gebruikt wordt om buizen, leidingen en kabels onder de grond te brengen. HDD kan worden toegepast voor diameters tot 3 meter en lengtes tot 1,5 km.


Deze techniek biedt enkele belangrijke voordelen boven het normale graven:

-          Nagenoeg geen schade aan de omgeving

-          Mogelijkheid om onder bestaande infrastructuur te graven (wegen, rivieren, riolering)

-          Onder de grond bestuurbaar; flexibel boorpad mogelijk


Techniek (voor een animatie klik hier)

Een HDD start met een pilotboring. Deze brengt een boorstreng in de grond vanaf het intredepunt tot het uittredepunt. De boorstreng bestaat allereerst uit een boorbeitel om de voorliggende grond los te maken. Daarna volgt een hoekstuk (een gebogen stuk boorbuis), die door rotatie de werkrichting van de boorbeitel kan veranderen. Achter het hoekstuk zit meetaparatuur om locatie en richting van de boring te bepalen. Achter het hoekstuk zitten boorbuizen van beperkte diameter. Deze is altijd kleiner dan de diameter van de boorbeitel.

 

Met de pilotboring ontstaat een doorgaans klein boorgat. Hierin wordt boorvloeistof (bentoniet) aangebracht. Dit heeft een dubbelfunctie: smeermiddel voor de nog aan te brengen boorbuizen en tegendruk ter voorkoming van instorting van het boorgat door gronddruk. Tevens dient het in een latere fase als afvoermedium voor vrijgekomen grond.

 

Nadat de pilotboring het uittredepunt heeft bereikt kan het boorgat geruimd / vergroot worden. worden. Aan de boorstreng wordt een draaiende ruimer gekoppeld die door de grond naar het intredepunt wordt getrokken. Uiteraard wordt aan de andere kant van de ruimer ook een boorstreng gekoppeld. Hierdoor krijgt het boorgat een grotere diameter. Dit proces kan herhaald worden tot het moment dat het boorgat de gewenste diameter heeft.

 

Als laatste stap geldt het intrekken van de gereed liggende productleiding. Aan de boorstreng wordt de (grootste) ruimer gekoppeld. Aan de ruimer wordt een swivel vastgemaakt, met daaraan vast de productleiding. Om de productleiding in het voorbereide en geruimde boorgat te trekken wordt de boorstreng draaiend teruggetrokken naar de boorinstallatie en daar gedemonteerd. De tussengeschakelde swivel voorkomt dat de draaiing van de boorstreng wordt overgebracht op de productleiding.  Bij het intrekken wordt ook de boorspoeling afgevoerd, met daarin de vrijgekomen grond.

 

Indien goed uitgevoerd kan achter de ruimer met swivel niet alleen een enkele productleiding gekoppeld worden, maar kunnen ook leidingbundels worden getrokken met leidingen van verschillende diameters of materialen.

 

Toon meer

Vermeer Navigator D40x55 S3 10'

 • Push/pull force 178 kN
 • Dimensions l x w x h 612 x 226 x 234 cm
 • Weight 11.843 kg
 • Engine power 140 pk (104 kW)

PRODUCT INFORMATION

Vermeer Navigator D40x55 S3 15'

 • Push/pull force 178 kN
 • Dimensions l x w x h 734 x 226 x 234 cm
 • Weight 11.843 kg
 • Engine power 140 pk (104 kW)

PRODUCT INFORMATION

Vermeer Navigator D40x55DR S3

 • Push/pull force 178 kN
 • Dimensions l x w x h 650 x 226 x 280 cm
 • Weight 14288 kg
 • Engine power 140 pk (104 kW)

PRODUCT INFORMATION

Vermeer Navigator D60x90 S3

 • Push/pull force 267 kN
 • Dimensions l x w x h 899 x 229 x 264 cm
 • Weight 17.690 kg
 • Engine power 202 pk (151 kW)

PRODUCT INFORMATION

Vermeer Navigator D100x140 S3 15'

 • Push/pull force 445 kN
 • Dimensions l x w x h 909 x 254 x 345 cm
 • Weight 22.589 kg
 • Engine power 275 pk (205 kW)

PRODUCT INFORMATION

Vermeer Navigator D100x140 S3 20'

 • Push/pull force 445 kN
 • Dimensions l x w x h 1041 x 254 x 345 cm
 • Weight 25.955 kg
 • Engine power 275 pk (205 kW)

PRODUCT INFORMATION

i 1 2 3 g